İZMİR KIZLIK ZARI DİKİMİ – KIZLIK ZARI ONARIMI FİYATLARI

İZMİR KIZLIK ZARI DİKİMİ

Kızlık Zarı Dikimi
Kızlık zarı vajina girişinden 2 – 3 santimetre içerisinde bulunan bir dokudur. Biyolojik olarak fiziksel duruma herhangi bir katkısı tespit edilememiş bu doku, sosyolojik olarak büyük önem taşımaktadır. Halk arasında kızlık zarı olarak tanımlanan bu doku, ilk cinsel ilişki sırasında deforme olarak kanamaya neden olur. Bu kanama durumu bekaretin bozulmasının bir simgesi olarak düğün gecesi ritüeli halini almıştır. Günümüzde pekçok kadın kızlık zarı dikimi uygulaması ile toplumsal baskılardan kurtulmakta ve psikolojik olarak kendilerini rahat hissetmektedir.

Himenoplasti
Himenoplasti olarak da bilinen kızlık zarı dikimi uygulaması iki farklı şekilde uygulanabilmektedir. Geçici (haftalık) ve kalıcı (aylık) olarak gerçekleştirilen bu uygulamada amaç işlemden sonraki ilk cinsel birleşmede kanama meydana gelmesidir. Himenoplasti uygulamaları özellikle kapalı toplumlarda çok sık tercih edilen bir uygulama olmakla birlikte hasta mahremiyetine özen gösterilerek gerçekleştirilmektedir.

Kızlık Zarı Hakkında Genel Bilgi
Kızlık zarının Latince adı HYMEN’dir. Kızlık zarı (hymen) adı eski Yunan’dan gelir. Yunan mitolojisinde evlilik tanrısının adı Hymen (himen) dir. Eski Yunanda gerdek gecesi evlilik tanrısına adandığı için kızlık zarına hymen adı verilmiştir. Kızlık zarının ortası delik olup servikovaginal sekresyonlara ve adet kanına geçit verir. Genellikle kızlık zarı ortasındaki deliğin şekline ve yapısına göre isimlendirilir. Kızlık zarının yapısı, şekli, esnekliği her kadında farklıdır. İlk cinsel birleşmeden sonra kanama olup olmaması kızlık zarının şekline ve yapısına bağlıdır. Kızlık zarı bir kez yırtıldıktan sonra bir daha eski haline gelemez. İlk ilişkide yırtılmayan çok kalın ya da kapalı olan kızlık zarları jinekologlar tarafından lokal anestezi uygulanarak kolaylıkla açılabilir. Kızlık zarı onarımı yalnız bir jinekolog tarafından yapılabilir. Kızlık zarı onarımı yapıldığı ancak bir jinekolog muayenesi ile ya da bu konuda deneyimli bir adli tabip muayenesi ile anlaşılabilir.

Kızlık Zarı Ne Zaman Kanar?
Kalın kenarlı ve bol damarlı olan kızlık zarları ilk ilişkide kanar, %2-5 oranında görülen esnek ve ince kenarlı olan kızlık zarlarında ise ilk cinsel ilişkiden sonra kanama olmayabilir. Bazı kadınlar ilk cinsel birleşmede hiç ağrı duymazken bazı kadınlarda çok şiddetli ağrı olabilir. Bazı kadınlarda ilk ilişkide kanama yok denecek kadar az olurken bazı kadınlarda kızlık zarı ile birlikte tüm vajina yırtılabilir ve çok şiddetli kanama ile acil olarak hastaneye götürülebilir. Kızlık zarı cinsel ilişkiden başka kaza ve travmalar sonucu, bacakları çok açmak gerektiren bale gibi aktivitelerden sonra da bozulabilir. İlk ilişkiden sonra fazla ve uzun süren kanama olursa mutlaka doktora gidilmelidir. Doktor oluşan yırtığın derecesine göre lokal veya genel anestezi ile gerekli müdahaleyi yapar. İlk müdahale steril şartlarda genellikle vicryl adı verilen sütür materyalleri ile yapılır. Laser ile kızlık zarı onarımı yapılmaz. Laser yalnızca kesme ve yakma işlemi yaptığı için kızlık zarı onarımında bu teknik kullanılmaz. Bu müdahaleden sonra yaklaşık bir hafta-on gün yara yeri iyileşinceye kadar cinsel ilişkiye girmemek uygundur. Yara yeri iyileştikten sonra tekrar kanama genellikle olmaz. Fakat kızlık zarı sert ve damarlı ise sonraki ilişkilerde de kısa süreli kanamalar olabilir. Kanama miktarı fazla değilse fazla endişelenilecek bir durum yoktur.

Kızlık Zarında Yırtılmanın Zamanı Tesbit Edilebilir Mi?
Ancak bir adli tabip veya jinekolog tarafından yapılan muayene sonucunda “yırtılmış hymen” tanısı konur. İlk cinsel birleşmenin üzerinden 7-10 günden fazla zaman geçerse kızlık zarında oluşan yırtıkların zamanı tesbit edilemez. Kızlık zarında bulunan taze ve eski yırtıklar saat kadranına göre tanımlanır.

Kesin tanı konulamayan ve kızlık zarı daha derinde olan obes hastalarda makattan muayene (rektal yolla muayene) yapılarak kızlık zarı daha görünür hale getirilerek kızlık zarının yapısı hakkında daha detaylı bilgi edinilebilir. Yırtıkların bulunduğu konuma göre örneğin saat 6-saat 9 hizasında ”eski yırtık”, ”yeni yırtık” gibi terimler kullanılır. Ayrıca bu yırtıkların kızlık zarının kaidesine kadar varıp varmadığı, bunun tabii çentik olup olmadığı ve taze yırtık etrafında bulunan hiperemi, morluk, enfeksiyon gibi bulgular mutlaka raporda belirtilmelidir. Bazı kızlık zarlarında bulunan ”tabii çentik” cinsel ilişki ile oluşmaz, hastanın doğuştan getirdiği bir özelliktir ve kızlık zarının anatomik yapısında mevcuttur.

Her Genç Kıza Kızlık Zarı Onarımı Yapılabilir Mi?
On sekiz yaşın altında kızlık zarı onarımı kanunen mümkün değildir. Bu konu genellikle babalardan saklandığı için on sekiz yaşın altında gelen genç kızların mutlaka yanında annesi olmalıdır ve işlemden önce annenin yazılı onayı alınmalıdır. Daha önce birden fazla kişi ile ilişkiye girmek, kürtaj olmak, doğum yapmış olmak bu işleme engel teşkil etmez. Kızlık zarı tamiri herkese uygulanabilir. Kızlık zarının tamir edildiğini ilişkiye girdiğiniz kişi anlamaz. Ancak bir jinekolog veya adli tabip muayenesi sonucu anlaşılabilir.

Kızlık Zarını Diktirme Nedenleri Nelerdir?

 • Çeşitli nedenlerle bekaretini kaybedenlerin özellikle evlenmeden önce, toplum baskısı nedeniyle nikah gecesi ilişki sırasında mutlaka kanama olmasını istedikleri için,
 • Daha önce ilişkiye girdikleri halde evlilik öncesi herşeyin rituele uygun olmasını önemsedikleri için,,
 • Yıllarca evli olduğu halde özel günlerde fantezi olması için
 • kızlık zarını diktirmek istemektedirlerKızlık zarı dikilmesinde, ilişki sayısının hiçbir önemi yoktur, kızlık zarı birçok defa dikilebilir. Lokal ya da genel anestezi altında evlenmeden aylar önce ya da birkaç gün önceden kızlık zarı ilişki sırasında kanayacak şekilde kalıcı ya da geçici olarak dikilebilir. Kızlık zarı hiçbir zaman eski haline getirilemez. Kızlık zarı tamiri işleminde yapılan müdahale, sadece kanama sağlayacak şekilde kızlık zarını yeniden oluşturmaktır.

 

Kızlık Zarının Toplumsal Önemi Nedir?
Kızlık zarı bizde olduğu gibi daha birçok kültürlerde de sosyal ve kültürel önemini korumaktadır. Müslüman toplumlarında kızlık zarı ilk defa cinsel ilişki olup olmadığının kanıtı olarak çok büyük önem taşır. Bekaret konusu özellikle doğu toplumlarında çok önemli bir konudur. Buna rağmen son zamanlarda tüm toplumlarda bu konuda bir rahatlama da izlenmektedir. Gençlerin bir kısmı evlenmeden önce cinsellik yaşamalarına rağmen, bu konu tabu olarak kabul edildiğinden, daha sonra birlikte gelerek kızlık zarını diktirmek istemektedirler.

İlk kez cinsel ilişkiye girdiği halde kanaması olmayan bir çok genç kız, bakire değil gerekçesi ile jinekologlara muayene ettirilmekte, bu ise genç kız için son derece onur kırıcı aşağılayıcı bir davranış olarak algılanmakta ve daha evliliğin ilk gününde genç kızların öz güvenleri zedelenmektedir. Daha evliliğin başlangıcında yaşanan bu güvensizlik ortamı çok zaman boşanmalarla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle toplumun kızlık zarlarının yapısı konusunda bilgilendirilmesi ve evlenecek çiftlerin karşılıklı birbirlerine güveni çok büyük önem taşımaktadır.

Kızlık zarı geniş olan ve bu nedenle ilk cinsel ilişkide kanamadığı için doktora getirilen birçok yeni evli genç kız vardır. Kızlık zarının anatomik şekli nedeni ile kanama olmadığı izah edilmesine ve bu konuda bakire olduğuna dair sağlık kurulu raporu verilmesine rağmen sırf kanama olmadığı için duyulan güvensizlik nedeni ile evliliklerin sonlandığına özellikle tutucu çevrelerde şahit olunmaktadır. Bu durum genç kızların ruhunda derin yara açan onur kırıcı bir durum olup birçok masum genç kız haksız yere suçlanarak tüm yaşantısını etkileyecek durumlara düşmektedir.

Kızlık Zarı Operasyonu Yapılmalı Mı?
Ülkemizde genel toplum baskısı nedeniyle yurt dışında ise fantezi sayılabilecek nedenlerle kızlık zarının tekrar dikilmesi operasyonu konusunda talepler gelmektedir. Ülkemizin büyük bir kısmında öldürülme ve toplum dışına itilme korkusu ile insanlar bu işleme başvurmaktadır. Kızlık zarı onarımının gerekli olup olmadığı konusunda tüm dünyada tartışmalar olmasına rağmen bu konuda fikir birliği yoktur. Bir çok batılı yazarlar bu işlemin gereksiz olduğunu düşünürken bir kısım doktorlar da bu işlemin diğer estetik operasyonlardan bir farkı olmadığını, bir insan nasıl vücudunun bazı beğenmediği bölümlerini estetik operasyonlarla değiştirmek güzelleştirmek istiyorsa, aynı şekilde vageni geniş olan evli kadınlar nasıl ki vagina estetiği operasyonu yaptırıyorlarsa, ihtiyaç duyan kimselerin kızlık zarı ile ilgili estetik operasyonları isteme hakkına da sahip olduğunu savunmaktadırlar. Öte yandan kızlık zarı onarımında işin aldatma kısmı da var. Biz hekim olarak gelen her hastaya bakmak zorundayız. Hekimler hastanın bu önerisini geri çevirirse hasta psikolojik bunalıma girebilir ve çaresizleşir. Zaten böyle bir hasta doktora gelinceye kadar iç dünyasında bunun muhasebesini günlerce yapmıştır. Eğer talebi geri çevrilirse muhafazakar dindar çevreden geliyorsa bu durum ölümüne bile neden olabilir. Hastaya bu konuda yardımcı olmak, onları tekrar topluma kazandırmak, psikolojilerini düzeltmek ve onların mutluluğu için çalışmak tıbbi yönden kabul edilebilir bir durum olmasına rağmen ahlaki ve sosyal değerler yönünden tartışmalı bir konudur.

Kızlık Zarı Dikilme İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir? (Himenoplasti Nasıl Yapılır?)
Hymen dikilme işlemine ”himenoplasti” denir. Gerçekte bozulmuş olan zarın tam olarak eski haline getirilmesi olanaksızdır. Son derece ince yapısı olan kızlık zarına atılan dikişler o bölgede bulunan çok sayıda mikroorganizma tarafından enfekte edilir ve dikişler tutmaz. Zar tekrar orjinal haline gelmese de vaginal duvardan alınan parçalar gibi değişik cerrahi yöntemler kullanılarak ilişki sırasında kanayabilecek yeni bir doku oluşturulması mümkündür.

Kızlık zarı onarımı iki şekilde olmaktadır. Birincisi evlenmeden 2-3 gün önce dikiş atılarak yapılan daraltmadır. İkincisi ”flep” tekniği ile yapılan vaginadan doku alınarak yama şeklinde yapılan tekniktir ki bu operasyonun süresi daha uzun olup yaklaşık yarım saattir. Flep tekniği evlenmeden yıllar önce de yapılabilir. Her iki teknik de hastanın özelliğine göre lokal veya genel anestezi ile yapıllır. İşlem jinekolojik masada jinekolojik pozisyonda steril şarlarda yapılır. Kızlık zarı dikimi sırasında ortamın ve aletlerin steril olması daha sonra enfeksiyon kapılmaması açısından oldukça önemlidir. Flep yöntemi sırasında vajen arka duvarından fazla mukoza çıkarmak ya da himeni fazla kesmek ilişki sırasında sorun yaşanmasına ve çok fazla kanama olmasına neden olabilir. Tecrubeli ve ehil ellerde yapıldığı taktirde bu sorunlar hemen hemen hiç yaşanmaz. İşlemden sonra ağrı olmaması için işlem genel anestezi altında yapılsa bile mutlaka lokal olarak da uyuşturmak gerekir. İşlem sırasında enfeksiyonu önlemek için ayrıca IV antibiyotik ve ağrı kesici de uygulanmalıdır. İşlem bittikten sonra antiseptik solüsyonlar ile temizlenir ve steril olarak kapatılır. Kızlık zarı dikimi yaklaşık yarım saat süren bir işlemdir. İşlemden sonra hasta uyandırılır ve yarım saat kadar dinlendirilir. Daha sonra oral antibiyotik ve ağrı kesici reçetesi verilerek ve iç çamaşırını sık sık değiştirmesi öğütlenerek taburcu edilir. Himenoplasti işlemi yapılan hasta bir saat sonra normal iş ve gücüne geri dönebilir. Eğer flep yöntemi ile kızlık zarı dikimi gerçekleştirildi ise evlenmeden bir hafta önce mutlaka doktoruna kontrole gitmesi gerekir.

 

Kızlık Zarı Muayenesi

Çoğu zaman hastalarımız yoğun bir endişe ve kaygı ile kızlık zarı muayenesi için gelirler. Tam bir ilişki olmasa da hafif kanamanın olması şüphesiyle pek çok genç bayan bekareti ile ilgili kesin emin olmak ister. “Kızlık zarı muayenesi” jinekolojik masada dış dudaklar yavaçca kenarlara itilerek yapılır. Bu konuda spesifik çalışan hekimler tarafından yapıldığı sürece kızlık zarı asla zarar görmez. Kızlık zarı muayenesi bulguları hastaya net olarak kağıt üzerinde çizilerek bilgi verilir.

Tarif edilirken örneğin saat 7 hizasında bir adet yırtığınız var şeklinde anlatılır. Hiç cinsellik yaşamasa da bazen bisiklet kazası veya başka sporlar sonrası da kızlık zarı yırtık veya zedelenmesi ile hastalarımız başvurabiliyor.

 

Kızlık Zarı Muayenesi Kadın Doğum Uzmanları Veya Jinekologlar Tarafından Yapılan Bir Muayene Şeklidir

Jinekolojik muayene masasında hastanın genital bölgesinde dış dudaklar hafifçe tutularak kenara çekilir ve kızlık zarı yapısı gözlemlenir. Kızlık zarı muayenesi sırasında asla ağrı veya acı hissedilmez. Hastalarımız adetliyken de bu muayene yapılabilir. Kızlık zarı muayenesi yapıldıktan sonra en ideali hastalarımıza kızlık zarı yapısını bir kağıda çizerek anlatmaktır. Bir saat gibi yuvarlak dairemsi bir figür üzerinde mevcut yırtığın yerini saat 7 hizasında bir adet veya saat 3, saat 6, ve saat 11 hizasında yırtıklarınız mevcut şeklinde çizerek hastalara tarif edilmesi onların da kolay idrak etmelerine faydalı olacaktır.

Kızlık zarı genç kızlarımıza çok küçük yaşlarından itibaren çok önemli bir yapı olarak anlatılması ve mutlaka çok iyi koruması gerektiği bozulması halinde ailelerinin namuslarına leke düşeceği gibi çok önemli mesajlar verilmesi nedeniyle kızlık zarıyla ilgili yoğun endişe duymalarına neden olmaktadır. Yaşadıkları en ufak bir travma veya erkek arkadaşlarıyla yakınlaşma durumunda acaba kızlık zarı bozulma olmuş mudur kızlık zarı yırtılma olmuş mudur kızlık zarı zarar görmüş müdür kızlık zarında zedelenme olmuş mudur kızlık zarım eğer zedelendiyse veya çentik oluştuysa daha sonra yaşayacağım ilk birliktelikte kızlık zarında kanama olma şansı var mıdır gibi pek çok sorularla karşılaşmaktayız.

Kızlık Zarı Muayenesi İle Detaylı Bilgiye Sahip Olun

Kızlık zarı muayenesi sonrası eğer kızlık zarında ciddi bir yırtık veya zedelenme tespit edilmişse tabi bu durum hemen hemen tüm hastalarımız için tam bir kabus haline dönüşebiliyor. Çünkü hali hazırda veya sonraki ilişkisini maalesef ilk cinsel birlikteliğinde kızlık zarından gelecek kanama kızlık zarı yırtılması kızlık zarı zedelenmesi kızlık zarı patlaması kızlık zarı delinmesi kızlık zarı parçalanması kızlık zarı kanaması üzerinden şekillenmesi ister istemez toplumun oluşturduğu yoğun baskı nedeniyle kendisinin çok kötü hissetmesine neden olmaktadır.

Bu aşamada Ankara’daki kliniğimizde uyguladığımız kalıcı kızlık zarı dikimi kızlık zarı onarımı kızlık zarı tamiri kızlık zarı yenilenmesi kızlık diktirme kızlık zarı diktirme şeklinde toplum içinde adlandırılan ameliyatlarla pek çok hastamız için hayata tutunmak için önemli bir zemin oluşturmaktadır. Çoğu zaman tam bir cinsel birleşmeye hazır olmadan sevgilisi veya nişanlısı ile olan bir yakınlaşma veya sürtünme sonrası oluşan bu tip kızlık zarı yırtılması kızlık zarı zedelenmesi kızlık zarı patlaması kızlık zarı delinmesi kızlık zarı parçalanması kızlık zarı kanaması gibi durumlarda başarılı kızlık zarı dikimi kızlık zarı onarımı kızlık zarı tamiri kızlık zarı yenilenmesi kızlık diktirme kızlık zarı diktirme şeklinde toplum içinde adlandırılan ameliyatlarla uygulanmaktadır.

 

Kızlık zarı nedir? Yapısı nasıldır? Fonksiyonu nedir?

Kızlık zarı iç yüzeyi mukoza dediğimiz ağız içi yapısına benzeyen bir yapıdadır ve vajinanın girişinden yaklaşık 1- 1,5 cm içerdedir. Aslında vajinanın gelişimi sırasında oluşmuş bir deri kıvrımıdır. Vajina girişini tamamen kapatmaz çünkü orta kısmında vajinal salgıların ve adet kanının dışarıya akmasını sağlayan açıklık vardır. Bilinen işlevsel bir fonksiyonu yoktur.

Kızlık zarı her kadında aynı mıdır?

Her kadının kızlık zarı farklılıklar gösterir. Bazı kadınlarda doğuşdan olmaya da bilir. Kişiler arasında kızlık zarı yapısı ve şeklindeki farklılıklar, ilk ilişki sonrası kanamanın miktarında da değişikliklere yol açar.

Kaç çeşit kızlık zarı vardır?

 

 

Tanımlanmış 7 farklı kızlık zarı şekli vardır. Bunlar;

Septalı Kızlık Zarı Muayenesi
Kızlık zarının orta kesminde oluşan bir uzantı, kızlık zarını ikiye böler ve ilk birlikteliğin çok zor olmasına veya fazla kanama olmasına neden olabilir. Bazen çiftler hiç ilişkiye giremez, böyle bir durumda kızlık zarı ve ortadaki septanın çıkartılması gerekebilir.

Kribriform Kızlık Zarı
Kızlık zarı orta kısmının kalburumsu bir görüntü oluşturacak şekilde deliksi bir yapısı vardır. Çok sık görülmese de kribriform tipde kızlık zarı olan kişiler cinsel ilişkiye giremeyecekleri için mutlaka cerrahi bir müdahale ile kızlık zarının çıkartılması gerekir.

Yarı Septalı Kızlık Zarı
Kızlık zarı orta kısmında küçük bir zar kalıntısı bulunur. Kızlık zarının tamamen ortadan ikiye bölmediği için cinsel ilişkiye engel bir durum oluşturmaz. Çoğu zaman bir belirti vermez ancak çok nadiren hastalar kızlık zarı kenarında bir doku parçası hissettiklerini söyleyebilirler.

Kresentrik Tip Kızlık Zarı
Kızlık zarının ortasındaki boşluğun yarım ay benzeri bir görüntü oluşturacak şekilde kızlık zarının alt kenarının katlantı oluşturmasıdır. Çiftler, genellikle ağrılı ve çok zor ilişkiye girebilirler. İlişkiye giremeyen çiftler de olabilir. Böyle bir durumda hymenektomi yani kızlık zarının çıkartılması gerekebilir.

Labial Tip Kızlık Zarı
Kızlık zarının kalın ve yüksek kenarlı olması nedeniyle ortasındaki boşluğun nerdeyse kapalıymış gibi görünür. Çiftler ilişkiye giremez veya çok zorlanarak ilişkiye girerler. İlişki sonrası yoğun kanama, ağrı şikayetleri devam edebilir ve her ilişki ile kanama sürebilir. Genellikle hastaların kızlık zarına müdahale edilir.

Anüler Tip Kızlık Zarı
Kızlık zarının ince, elastik yapıda ve düşük kenarlı olması nedeniyle ilişki sırasında ortasındaki boşluğun rahatça esnemesine ve geniş olmasına zemin hazırlar. Damarsal yapıları çok ince ve azdır. Çiftler ilişki sonrası çok az kanama olması, hiç kanama olmamasına nedeniyle kontrol amaçlı sıklıkla doktora başvururlar.

Fimbriad Tip Kızlık Zarı
Kızlık zarının orta boşluğuna bakan kısmının aşırı girintili çıkıntılı olması halidir. Çok nadiren ilişki sırasında zorluk oluşturur. Zarın yüksek kenarlı ve yoğun damarsal yapıya sahip olması durumunda ilişki sırasında ağrı ve aşırı kanama gelişebilir.

Kızlık Zarı Muayenesi

Kızlık zarı anatomik yapısı nasıldır?

Kızlık zarı iç yüzeyi mukoza dediğimiz ağız içi yapısına benzeyen bir yapıdadır ve vajinanın girişinden yaklaşık 1- 1,5 cm içerdedir. Aslında vajinanın gelişimi sırasında oluşmuş bir deri kıvrımıdır. Vajina girişini tamamen kapatmaz çünkü orta kısmında vajinal salgıların ve adet kanının dışarıya akmasını sağlayan açıklık vardır. İşlevsel bir fonksiyonu yoktur. Her insanın ağız, göz, burun yapısı nasıl farklı ise kızlık zarı yapısı farklıdır.

Kızlık zarının damarsal yapısı, kalın veya ince kenarlı oluşu, orta kısmında septa dediğimiz ince duvarsal yapının varlığı veya yokluğu, doku düzeyinde elastik yapısındaki farklılıklara gore yapısal çeşitlilikleri çok fazladır. Kişiler arasında kızlık zarı yapısı ve şeklindeki farklılıklar, ilk ilişki sonrası kanamanın miktarında da değişikliklere yol açar.

Kızlık zarı muayenesi nedir?

Kızlık zarı muayenesi, Hymen muayenesi, Bekaret muayenesi, Kızlık muayenesi veya Bekaret testi adı altında pekçok hastamız kızlık zarı hakkında bilgi sahibi olmak için bize başvurmaktadır. Kızlık zarı muayenesi jinekolojik masada ve kadın doğum uzmanları tarafından yapılan özel bir muayenedir. Bu muayene ile kişiler, yaşadıkları olayın kızlık zarı üzerindeki etkilerinin ne boyutda olduğunu ve kızlık zarının bozulup bozulmadığı bilgisini alırlar. Kızlık zarı muayenesi ile kişi, her kadında farklı özellikleri olan kızlık zarının yapısı hakkında bilgi alır. Bu muayene nedeniyle belki de ilk defa jinekologa gelen ve jinekolojik masaya oturan kişiler çok gergin olacağı için, doktoru tarafından güven verilerek rahatlatılmalıdır.

Kızlık zarı muayenesi nasıl yapılır?

Kızlık zarı muayenesi, kadın doğum uzmanının jinekolojik masada yatan hastanın iç dudaklarını yanlara çekerek gözle değerlendirmesi ile yapılan bir muayenedir. Kızlık zarı muayenesi sırasında hasta kesinlikle ağrı veya acı hissetmez. Kızlık zarı muayenesi tecrübeli bir jinekolog tarafından saniyeler içinde yapılan özel bir muayenedir.

Kızlık zarı muayene bulguları doktoru tarafından kişiye nasıl tarif edilir?

Kızlık zarı muayenesi
sonrası kızlık zarının anatomik yapısı ve olası bir zedelenme bölgesi kişiye çizim üzerinde anlatılır. Kızlık zarı iç kısım açıklığını oluşturan deliksi yapı saat benzeri bir konumla benzerleştirilir, yırtık bölgesi tarif edilir. Örneğin ‘Kızlık zarı yapınız kalın kenarlı ve saat 7 hizasında yırtık oluşmuş’ gibi.

Kızlık zarı muayenesi neden yapılır?

Çoğu zaman toplumsal baskıların sonucu pekçok kişi bakireliği ile ilgili kuşkular taşır ve bu nedenle kızlık zarı muayenesi olmak ister.
Kliniğimize kızlık zarı muayenesi için en sık başvuru nedenleri;

 1. • Erkek arkadaşımla sadece sürtünme yoluyla birlikte olduk, biraz zorladı sonrasında tuvalete gittiğimde çamaşırımda kan gördüm, kızlık zarım bozulmuş mudur?
 2. • Yeni evliyiz ancak ilk gece birlikteliğimizde kan gelmedi? Daha önce kimseyle ilişkim olmadı? Neden kanamam olmadı? Kızlık zarım esnek yapıda mı?
 3. • Oniki yaşında bisiklete binerken sert bir şekilde vajina bölgemde zorlanma hissetdim sonra çamaşırımda birkaç kan damlası gördüm. O zamandan beri kızlık zarımla ilgili kuşkularım var.
 4. Acaba kızlık zarım bozulmuş mudur?
 5. • Yeni evliyiz, birbirimizi çok seviyoruz ancak tam cinsel birleşme sırasında vajina bölgemde çok ağrı ve acı hissettiğim için penisin içime girmesine izin vermiyorum. Artık acı çekeceğimden korktuğum için ilişkiye girmeye bile çekinmeye başladım. İnternetde okudum, bende vajinismus hastalığı mı var yoksa kızlık zarım çok mu dar?
 6. • Bir ay sonra evleniyorum. Acaba kızlık zarımın yapısı nasıl? Kanama olacak mıdır?
 7. • Erkek arkadaşımla ilişkiye girdik ama onun da benim gibi ilk deneyimi, hiçbirşey anlamadık, kanamam da olmadı. İlişkiye mi giremedik yoksa kızlık zarım kanamadı mı?
 8. • Mastürbasyon sırasında yanlışlıkla parmağım vajinadan içeri girdi. Acaba kızlık zarım bozuldu mu?
 9. • Erkek arkadaşımla üzerimde çamaşır varken ilişkimiz oldu. Herhangi bir kanamam yoktu ancak iki saat sonra lekelenmem oldu bir gün sonra da adet görmeye başladım. Acaba bu kan kızlık zarımdan mı geldi yoksa adet kanamamdan mı? Merak ediyorum kızlık zarım bozulmuş mudur?
 10. • Küçük kızım 5 yaşında vajina bölgesinde sık sık akıntı ve kaşıntı oluyor. Elini çok sık vajinasını sert sert kaşırken buluyorum. Kızlık zarı bozulmuş mudur?
 11. • Yedi yaşındayken bir yakınımızın tacizine uğradım. Daha once de bu konuda çok muayene olmak istedim ama emin olamıyorum acaba kızlık zarım bozulmuş mudur?
  Kızlık zarı tamiri mümkün müdür?

 

Kızlık zarı bozulma şekline göre geçici veya kalıcı tamiri (hymenoplasti) mümkündür. Flep yöntemi yani kalıcı kızlık zarı tamirinde vajina duvarından alınan dokularla yeni bir kızlık zarı oluşturulur. Geçici kızlık zarı tamiri ise evlenmeden veya cinsel birleşmeden 2- 6 gün önce kızlık zarına dikiş konarak yapılır. Her iki işlemde de lokal anestezi uygulanır ve 15- 20 dakika süren yüksek riski olmayan operasyonlardır. Hem kalıcı hem de geçici kızlık zarı tamiri ile ilk ilişki sonrası gelen kanama elde edilir.

 

Kızlık zarı yırtılması, kanaması nasıl olur?

Kızlık zarı dikimi’nin bütünlüğü, vajina içine penis, parmak veya yabancı cisim sokulmasıyla bozulabilir. Bu aşamada, kızlık zarı dikimi fiyatı, birden fazla yerden yırtılıp kanamaya neden olabilir. Eğer cinsel birlikteliğe devam edilirse kızlık zarının yapısının bozulduğu yerlerden kanamalar devam edebilir. Kişiler arası kızlık zarı yapısındaki farklılıklar nedeniyle bazen kızlık zarından hiç kanama olmayabilir. Kızlık zarının çeşidi, damarsal yapısı, kalınlığı, elastikiyeti, veya ilk cinsel birlikteliğin şekli bu kanama miktarını etkiler.

Esnek yapıda kızlık zarı ilk cinsel ilişkide kanar mı?

İlk cinsel ilişkide her kadında kızlık zarı kanayacaktır’ diye bir genelleme yapılamaz. Esnek yapıda kızlık zarı, ilk cinsel birleşme sırasında genişleyerek kanama olmasına izin vermeyebilir. Bu tip kızlık zarında kılcal damarların çok ince ve az sayıda olması kanamanın çok az olmasına veya hiç olmamasına neden olabilir.

İlk cinsel ilişkide kızlık zarı patlar mı?

İlk cinsel ilişkide kızlık zarı patlamaz, ‘kızlık zarının bütünlüğü bozulur’. Toplum içinde sıkça kullanılan kızlık zarı patlaması gibi kavramlar çiftlerin bilinçaltında yoğun korku ve endişe oluşmasına zemin hazırlamakta ve cinsellikle ilgili pek çok patolojik sürecin gelişimini kolaylaştırmaktadır.

İlk cinsel ilişki sonrası ne kadar kanama olur?

Kişiler arası kızlık zarı yapısındaki önemli farklılıklar kanama miktarını etkiler. Genellikle az miktarda, sürüntü şeklinde bir kanama veya bir pedi doldurmayacak miktarda olabilir. Burada ilk cinsel birlikteliğin şekli de önemlidir. Eğer eşlerin her ikisi de cinselliğe hazırsa ve uzun bir ön sevişme sonrası vajinal kayganlığın oluştuğu bir birliktelik yaşanmışsa, çok az miktarda kanama olabilir. Ancak erkek partnerin çok sabırsız ve aceleci olması durumunda kanama miktarı daha fazla olabilir. Nadiren, kalın kenarlı bir kızlık zarı yırtılmasında, kılcal damar ağzı açılabilir ve kanama durmayabilir. ‘Koit yırtığı’ olarak ifade edilen bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir.

İlk cinsel ilişki sonrası kanama ne zaman durur?

İlk cinsel ilişki sonrası birkaç dakika içinde en geç yarım saat içinde durur. Ancak kanama miktarı çok fazlaysa ve belli bir süre geçmesine rağmen durmuyorsa konuyla ilgili bir jinekologa başvurmak gerekir.

Cinsel birliktelik dışında kızlık zarı nasıl bozulur?

Cinsel birliktelik dışında mastürbasyon sırasında vajina içine parmak veya sert bir cisim sokulması kızlık zarı yapısını bozabilir. Bunun dışında düşme, çarpma veya vajina bölgesine darbe almak da kızlık zarını bozabilir. Sürtünme yoluyla birliktelik yaşanmış veya mastürbasyon sırasında vajina içine sert bir cisim veya parmak sokulmamışsa kızlık zarı yapısı bozulmaz. Ancak yine de konuyla ilgili kuşkusu olanların kızlık zarı muayenesi olarak kesin bir fikir sahibi olması onları rahatlatacaktır. Ayrıca Genital bölgeye olan bir travma veya kaza sonrası kızlık zarı bozulabilir. Yine çok nadiren uzakdoğu sporları, jimnastik gibi perine bölgesinin zorlandığı sporlarda kızlık zarı bozulabilir.

Kızlık zarı tamiri mümkün müdür?

Kızlık zarı tamiri mümkündür. Günümüzde, toplumsal baskılar nedeniyle kızlık zarı halen psikolojik önemini korumaktadır. Bu nedenden dolayı, pek çok genç kız çözüm için kadın doğum uzmanına başvurmakta ve böylece daha önce yaşadığı olayın izlerini kızlık zarı tamiri ile ortadan kaldırarak rahatlamaktadır.

Kaç çeşit kızlık zarı tamiri vardır?

Kızlık zarı tamiri iki şekilde yapılır. Kalıcı Kızlık Zarı Tamiri ve Geçici Kızlık Zarı Tamiri. Geçici kızlık zarı tamiri yani cinsel ilişkiden 2-6 gün önce yapılan kızlık zarı tamiri ile kızlık zarına kendiliğinden eriyebilen dikişler konarak ilişki sırasında kanama oluşturulur. Bu konuda tecrübeli bir jinekolog tarafından yapıldığı sürece %100 kanama sağlanır. Kalıcı kızlık zarı tamiri veya Flep Yöntemi cinsel ilişkiden istenildiği zaman öncesinde yapılabilir ve sonrasında uzun süre kalıcı olma özelliği taşır. Bu yöntemde vajinadan oluşturulan doku parçası ile kızlık zarının devamlığını sağlayacak şekilde mikrocerrahi tekniklerle kızlık zarı yeniden oluşturulmaktadır. Vücut tarafından tamamen emilen çok ince dikiş materyalleri kullanılır ve böylece sonraki ilk cinsel ilişkide kızlık zarının kanaması sağlanır. Flep yöntemi ile uygun vakalarda birden çok sayıda ilişkiye girmiş bayanlarda vajina daraltma işlemi de uygulanabilmektedir. Her iki operasyon da hastanın tercihine göre lokal veya genel anestezi uygulanabilir. Ortalama 15- 20 dakika süren işlemlerdir. Operasyon sonrasında genital bölgede hafif bir gerginlik hissi normaldir, ağrı veya acı kesinlikle hissedilmez. Operasyonun başarısında işlemi yapan jinekologun deneyimli olması kadar kişilerin bakımlarına özen göstermesinin de önemi çoktur. Yapılan işlem kesinlikle hastası ve doktoru arasında gizli kalır.

Kızlık zarı tamiri operasyonu sonrası nelere dikkat edilmeli?

Operasyon sonrası hastalar kişisel hijyenlerine dikkat etmeli, en az 2 gün su ile temas etmemeli, 2 günden sonra ayakta duş yapmalı ve genital bölgesini sürekli kuru tutmaya özen göstermelidir. Operasyondan hemen sonra kişi aşırıya kaçmadıkça günlük aktivitelerine devam edebilir. Aynı gün içinde il dışından gelen hastalar evlerine geri dönebilirler. En az 10 gün kabız kalmamalı, bol lifli gıdalarla beslenmeli ve yara iyleşmesini hızlandırmak amacıyla protein ve vitaminden yüksek bir diyet uygulamalıdır. Kalıcı kızlık zarı dikimi uygulanan kişiler belli aralıklarla ve evlenmeden önce kontrole gelebilirler.

Kızlık zarı dikimi fiyatları nedir?

Kızlık zarı dikimi yapan klinikler yaptıkları operasyonun tipine, uygulanan anestezi şekline, kızlık zarı yapısına ve genişliğine göre farklı fiyatlar isteyebilir. Kızlık zarı dikimi planlayan kişilerin uygun klinik ve jinekolog seçiminde, operasyonu yapacak jinekologun bilimsel kimliği, konuyla ilgili tecrübesi ve becerisinin yanında hastasına yaklaşımı, duyarlılığı ve psikolojik destek olabilme özelliği de çok önemlidir. Kliniğin sterilizasyon ve hijyenik kurallara uyması ve cerrahi teknik donanıma sahip olması gerekir. Kızlık zarı dikimi sonrası iletişim kurmaya devam ettiğimiz hastalarımızın hemen hepsi psikolojilerinin tamamen düzeldiğini ve üzerlerindeki toplumsal baskıdan kurtulduklarını ve hayatlarına yeniden başladıklarını ifade etmektedirler. Bu sonuca göre, kızlık zarı dikiminin sadece cerrahi bir işlem olmadığını aynı zamanda kişilerde psikolojik terapi sağladığını da söyleyebiliriz.

 1. Kızlık zarı tamirini hangi doktorlar yapar?
 2. Kızlık zarı tamirini hymenoplasti konusunda tecrübeli kadın doğum uzmanları yapar.
 3. Tamir edilen kızlık zarı % 100 kanar mı?
 4. Tamir edilen kızlık zarı eğer bu işin uzmanı tarafından yapılırsa % 100 kanar.
 5. Tamir edilen kızlık zarı ilişkiye giren kişi tarafından anlaşılır mı?
 6. Tamir edilen kızlık zarı ilişkiye giren kişi tarafından anlaşılamaz. Sadece kadın doğum uzmanları veya adli tıp uzmanları tarafından tanı konabilir.
 7. Esnek yapıda kızlık zarına sahip olanlar da kızlık zarını diktirebilir mi?
 8. Kızlık zarı cinsel ilişkiye müsait yani esnek yapıda olanlar ilk ilişkide kanama yaşayamazlar. Bu tip kızlık zarı olanlara da operasyon uygulanabilir.
 9. Doğum yapmış olanlar da kızlık zarını diktirebilirler mi?
 10. Daha önceden ne kadar veya ne zaman ilişki yaşadığının kızlık zarı dikiminde önemi yoktur. Doğum yapmış olanlar da isterlerse kızlık zarlarını diktirebilirler.
 11. Mastürbasyon sırasında parmak veya yabancı bir cisimle kızlık zarı bozulabilir mi?
 12. Parmak veya başka bir yabancı cisim vajina içine sokulursa kızlık zarı bozulabilir ama vajina içine sokmadan yapılan mastürbasyonla kızlık zarı bozulmaz.
 13. Bozulan kızlık zarı kendiliğinden iyileşebilir mi?
 14. Bozulan kızlık zarının kendiliğinden iyileşmesi veya ilaç sürülerek iyileşmesi mümkün değildir.
 15. Kişi kendi kızlık zarını kontrol edebilir mi?
 16. Kişi kendi kızlık zarını kontrol edemez. Uygun pozisyonu aldığınızda ayna yardımı ile sadece görebilirsiniz ancak tıbbi bilginiz yetersiz olduğu için değerlendirme yapamazsınız.
 17. Kızlık zarı bozulmadan gebelik olabilir mi?
 18. Cinsel ilişki olmasa da yani penis vajina teması olmasa da kızlık zarı bozulmadan gebelik olabilir. Kadın genital bölgesi ile spermin temas etmesi, spermin hareketli ve doku üzerinde 72 saat canlı kalabilme özelliği nedeniyle gebelik nadiren de olsa gelişebilir.
 19. Kızlık zarı bozulmadan kürtaj olabilir mi?
 20. Kızlık zarı elastik yapıda ise ve aletlerin girmesine müsait ise, deneyimli kadın doğum uzmanları tarafından kızlık zarı bozulmadan kürtaj yapılabilir.

 

Himenoplasti
Himenoplasti (Kızlık Zarı Onarımı)Nedir?
Tıpta Latinceden gelen Hymen adı verilen kızlık zarının dikilme işlemine Himenoplasti denir. Bozulmuş olan kızlık zarını tam olarak eski haline getirmek imkansızdır. Oldukça ince bir yapıya sahip olan kızlık zarına atılan dikişler, o bölgede bulunan birçok sayıdaki mikroorganizma tarafından enfekte edilir. Bu nedenle kızlık zarına atılan dikişler tutmaz. Ancak vajinal duvardan alınan parçalar gibi farklı yöntemler kullanılarak ilişki sırasında kanayabilecek yeni bir doku oluşturulur.

Geçmiş yıllarda Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde, himenoplasti dünyanın diğer bölgelerine göre daha sık uygulanan bir işlemdir. Günümüzde ise ABD, Uzak Doğu ve ülkemizde de bu operasyona yönelik istekler olduğu görülmüştür. Bazı kadınlar için evlilik öncesi dönemde bekaret; dinsel, sosyal, kültürel ve etnik nedenlerden dolayı önemli olduğu için kızlık zarının herhangi bir nedenle rüptüre olması (yırtılması) durumunda himenoplasti işlemini tercih etmektedirler.

Himenoplasti işleminde (kızlık zarı tamiri) amaç ilişkinin gerçekleştiği anda vajindaki taze kanamanın olmasıdır. Himenoplasti işlemi başka bir doktora kızlık zarı kontrolü yaptırmak için uygun değildir. Çünkü zarın dikilmiş olduğu uzman doktorlar tarafından anlaşılır.

Evlilik öncesinde kızlık zarı işlemi için en uygun zaman, ilişki öncesi 2 – 3 gündür. Çünkü dikilen zar 2 – 3 gün içinde vücuda adapte olarak ilişki sırasında kanayacak duruma gelir. Evlilik için yapılmayan kızlık zarı işlemlerinin ise muayene ve operasyon süresi 10-15 gün arasında tutulur ve kalıcı onarım sağlanır.

Himenoplasti İşlemleri Şunlardır
1. Kalıcı Himenoplasti (Kızlık Zarı) İşlemleri
Kalıcı kızlık zarı tamirinde amaç evlilik veya ilişki zamanı belli olmayan durumlar içindir.
Kalıcı kızlık zarının tamiri için değişik yöntemler vardır. Bunlardan bazıları; Flep Tekniği, Doğal Septa Birleştirmeleri ve İnsizyonel Birleştirmeler gibi. Bu işlemler Microcerrahi tekniklerine benzerler.

Flep Tekniği
Flep tekniği (flep kaldırma yöntemi) vajina içinden, üretraya yani idrar çıkış noktasına yakın olmayan bir açıdan, kesilen bir parçanın tam karşısına gelen bölgeye dikilmesi işlemidir.
Flep; deri ve derialtı dokusunu barındıran, dolaşımı kendine ait olan doku parçasıdır.

Doğal Septalı (Parçalı) Hymen Onarımı
Hymen tipi septalı olan kadınlarda, iki septa parçasının birleştirilmesi oldukça kolaydır. Bu işlemde iki parça üstünde birleştirilecek noktalar kesilir ve dikiş materyalleri ile bir araya getirilir.

İnsizyonel Birleştirmeler

Kızlık zarı tipi annüler yani yuvarlak halka olan kadınlarda defekt veya defektlerin (yırtılma) durumuna göre yırtık olan iki parçayı bir araya getirmektir. Bu yöntemde yırtılmış parça üstünde yırtılan iki kenar ölü doku ile kaplıdır. Bu iki kenarın birleşmesi kaynaması için iki kenarında, üstünde milimetrik kesiler yapılır ve yırtılan kısım kaynayarak birleşir.

Kalıcı Himenoplasti işlemleri bunlarla sınırlı değildir, birçok hymen tipine uygun birçok yöntem mevcuttur.

2. Geçici Himenoplasti (Kızlık Zarı) İşlemleri
Geçici kızlık zarı tamiri ilişki zamanı çok yakın olan durumlar için uygundur. Geçici Himenoplasti’de amaç maksimum 15 gün için dikiş materyelleriyle bölgeyi suni olarak ve kesinlikle partnerin anlamayacağı, şekilde daraltmaktır.

Geçici himenoplasti işlemlerinden bazıları; sirküler hat ile vulva içinde karşıt noktaları stür ile birleştirmektir. İşlemin uygulanması ilişki tarihinden bir saat öncede yapılabildiği gibi doku yapısına göre on beş gün öncesinden de doktor kontrolünden sonra belirlenmektedir.

Sirküler Hat
Mukoza girişine saat 9 yönü ile 3 yönü arasına sirküler dikiş koyarak bölgeyi yırtılacak şekilde daraltma işlemidir.

Mukozada Karşı Noktaları Birleştirmek

Mukoza girişinde hymen dokuları da kullanılarak çapraz dikişler ile yırtılacak bir alan yaratma işlemidir.

Kızlık Zarı Dikimi Hakkında Hemen Bilgi Alın!

HİMENOPLASTİ (Kızlık Zarı Tamiri)

Himenoplasti kızlık zarının tamiri, onarılması veya yenilenmesinin tıbbi ismidir. Kızlık zarının yırtılması sonucunda diktirme operasyonları yapılmaktadır. Pek çok genç kız veya evlenmemiş kadın yaşadığı talihsiz bir cinsel deneyim sonrasında çare olarak kızlık zarı onarımı ameliyatlarını yapan jinekologlara başvurmaktadır. Genital bölgeye alınan darbeler ve masturbasyon sırasında aşırıya kaçılması durumlarında da kızlık zarı zarar görebilir. Kızlık zarı tamirinin kişilerin psikolojileri üzerinde de pozitif etkileri bulunmaktadır. Kızlık zarı onarımı talep eden kadınlar; bunu, yaşadıkları toplumsal çevreye bağlı olarak sosyal statülerini, mutluluklarını, evliliklerini ve yaşamlarını devam ettirebilmek için gerek duyduklarını ifade etmektedirler.

Kızlık zarı latincede himen olarak geçmektedir. Kızlık zarı diktirme işlemine de himenoplasti denmektedir.

Kızlık zarı ameliyatları zaman olarak 2 şekilde yapılabilir. Birincisi evlilikten bağımsız olup her zaman yapılabilen uzun vadeli onarım yani kalıcı dikiş; 2. Yöntem ise evlenmeden 2-5 gün önce yapılan kısa vadeli onarım yani geçici dikiş tekniğidir. Kısa vadeli yani evlenmeden 2-5 gün önce yapılan ameliyatlardaki başarı şansı jinekoloğun tecrübesine de bağlı olarak %100’dür. Uzun vadeli kızlık zarı tamiri ameliyatlarında ise kişilere evlenmeden 4-5 gün önce bir kontrol önerilmektedir. Bu şekilde kesin sonuç elde etmek mümkündür.
Ameliyat işlemleri genelde 20-30 dakika kadar süren, genel anestezi veya lokal anestezi ile yapılabilen operasyondur. İşlemi yapan kişinin beceri ve tecrübesinin yanında kişinin vajen durumuna göre başarı şansı değişmektedir.

Kızlık zarı ameliyatı sonrası dönemde kişilerde ağrı olmayacaktır. Vajinal bölgede hafif bir gerginlik hissi ve hafif bir kanamanın olması ise normaldir. Eğer kişi şehir dışından geliyor ise aynı gün içinde yola çıkmasında, banyo yapmasında ve hareket etmesinde herhangi bir sakınca olmayacaktır. Özetle kişinin günlük hareketlerini kısıtlaması gerekmeyecektir. Ama yine de bir hafta boyunca denize, havuza girmemeli, spor yapmamalı ve bacağını aşırı açmasını gerektirecek hareketlerden uzak durulmalıdır.

Pek çok jinekolog bu ameliyatı prensip olarak yapmaz. Ancak dünyanın hemen her ülkesinde bu ameliyatı yapan doktor ve klinikler mevcuttur.
Vajina estetik ameliyatları ile eş zamanlı olarak kızlık zarı dikimi de yapılabilmektedir.

 

Kızlık zarı dikimi ameliyatlarında fiyat değişik kliniklerde farklılıklar göstermektedir. İşlemi yapan jinekoloğun deneyimi, ortamın hijyenik ve nezih olması, ofisin hasta haklarına riayet ederek gizlilik ve etik değerlere sahip olması son derece önemlidir.

Kızlık zarı onarımı hukuksal ve ahlaki boyutu tartışmalı olmakla beraber, bizim gibi bekaret nedeni ile cinayetlerin bile yaygın olarak görüldüğü toplumlarda bazen hayat kurtarıcı olabilmektedir. Kızlık zarı dikimi doğu kültürüne sahip olan ülkelerde bekarete çok önem verilmesi ve bakireliğin kutsal sayılması nedeniyle sıkça uygulanan bir ameliyattır. Bir bayan evlendiğinde ilk gecede kanama olmaması ailesi için de çok onur kırıcı bir durum olabilmektedir. Bu ameliyatın sık yapılmasının esas nedenlerinden bir tanesi de ailenin bir bakıma onurunun da korunması amacıdır.

Kızlık zarı onarımı bazı çevrelerce meslek ahlakı yönünden eleştiriler alsa da özellikle muhafazakâr toplumlarda bireyin yaşam güvencesi olarak sosyal bir öneme sahip olduğundan, cerrahlar tarafından bir sağlık hizmeti sunumu olarak yapılmasında sakınca yoktur ve uygun hastalara yapılabilir.